Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Amit Bal

Classics Inspirational

4.4  

Amit Bal

Classics Inspirational

ଲଣ୍ଠନ ର ଦିନ

ଲଣ୍ଠନ ର ଦିନ

1 min
243


ବେଳେ ବେଳେ ଖୁବ୍ ମନେ ପଡେ

    ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କାହାଣୀ 

             ଆମ ସେଇ ପିଲା ଦିନର ,

ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଅତୀତକୁ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ 

     ଜାଣିବାକୁ, କାହିଁ ଥିଲା ଦିନ ସବୁ

                  ଏତେ ଆପଣାର ......


ମନ ଝୁରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିର 

            ସେ ଖୁସି ଭରା ଦିନ

ମାମୁଁ ଘର ଯିବା ପାଇଁ

         ନିଦ ହଜା ଆଖିର ସପନ ,


ଆଜି ବି ସ୍ମୃତି ରେ ହସେ;

     ମାମୁଁଘର ଗାଁର  

            ସେ ଅନ୍ଧାକାର ରାତି,

     ଭୂତ ପ୍ରେତ ଭୟ

         ଆଉ ଲଣ୍ଠନ ହିଁ ଏକ ମାତ୍ର ସାଥି .....


ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୋକରେ ତାର

          ଭରି ଥାଏ କେତେ ଆଶ୍ୱାସନା

ଜାଣି ଶୁଣି ଲିଭା ହୁଏ ସେ

      ପାଠ ନ ପଢ଼ିବାର କରି ହଜାରେ ବାହାନା ...


ରାତି ତକ ଵିତୁ ଥାଏ

       ଅଜାଙ୍କ ପାଶେ ବସି ବସି 

               ଗପ ଶୁଣିବାରେ ,

କେବେ ପୁଣି ପାହେ ରାତି

       ଆଈ ମା' କୋଳେ ଶୋଇ ଶୋଇ

                 ତାରା ଗଣିବାରେ .....


ଛୁଟି ସବୁ ସରିଯାଏ କେମିତିକା

              ଜଣା ବି ପଡେନା

ଗଛ ଚଢା ମାଛଧରା ନଈ ପହଁରା

         ଏ ମନ ଆଜି ବି ଭୁଲେନା ,


ସତେ ତ, କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଦିନ

              ଥିଲା ଯା' ଅତି ଆପଣାର

ଆଲୋକ ଆସିଛି ସିନା ଘରେ ଘରେ ଏବେ

         ହୃଦୟ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସବୁରି ଅନ୍ଧାର ...।

       


Rate this content
Log in