Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Anita Dash

Romance

3  

Anita Dash

Romance

କରିବନି ସାତପର

କରିବନି ସାତପର

1 min
421


ହୃଦୟଟା ପୂରା ତରଳାଇ, ତୁମ 

ମନ ତଳେ ଢାଳିଦେଲି,

ଖାଲି ଖାଲି ମୋର ଅନ୍ତର ମନ୍ଦିରେ 

ତୁମ ଛବି ଆଙ୍କିଦେଲି । [୧] 


ଗହନ ମନର ସାଇତା ବେଦନା 

ସବୁ କାଢି ଫିଙ୍ଗିଦେଲି,

ସାତ ସପନର ଅକୁହା କଥାକୁ 

ହସି ହସି ବାଢ଼ିଦେଲି। [୨]


'ମୋର' ବୋଲି ଯେତେ ଅଭିମାନ ପଣ 

ତୁମ ସହ ଯୋଡ଼ିଦେଲି, 

ମନ ଆଇନାରେ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି 

ମୋ ଛବି ଗଲିଣି ଭୁଲି। [୩]


ମିଠା ପରଶର ପୁଲକରେ କେତେ 

ଭରିଯାଏ ମନ ପ୍ରାଣ,

ସୂରୁଯକି ଆଜି ପଛିମେ ଉଇଁଛି 

ଆହା ମୁଁ କି ଭାଗ୍ୟବାନ ! [୪]


ତୁମ ପ୍ରେମଭରା ପ୍ରତିଶୃତି ଧାରେ 

ଖୁସିରେ ମୁଁ ଭାସିଗଲି,

ନିରିମାଖୀ ଲାଜକୁଳୀ ଲତା ପରି 

ସେନେହେଁ ଲଟେଇଗଲି । [୫] 


ଆଶା ମୋର ନାହିଁ ଝଲସିବି ହୋଇ 

ସରଗର ପାରିଜାତ,

ତୁମ ପୀରତିର ଅମୃତ ଧାରାରେ 

ହୋଇଗଲି ମୁଁ ତୃପତ । [୬]


ଦେଇଥିବା କଥା, ବୋହିଯିବା ପାଣି 

ଉଜାଣି ଆସଇ ନାହିଁ ,

ହୃଦୟକୁ ମୋର ସାଇତି ରଖିବ 

ସେନେହ ପରଶ ଦେଇ । [୭]


ପ୍ରତିଦାନେ ଚାହେଁ ତୁମ ହୃଦୟଟି 

ପାଇବାକୁ ପ୍ରେମେ ଭେଟି,

ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଅମଳାନ ହୋଇ 

ରହିଥାଉ ଆମ ପ୍ରୀତି । [୮]


ଅତି ସରଳିଆ ମନଟି ମୋହର 

ଛନ୍ଦ କପଟଠୁ ଦୂର,

ସର୍ତ୍ତ ରଖ! କେବେ ଛଳନାର ଫାନ୍ଦେ, 

କରିବନି ସାତ ପର। [୯]Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Romance