Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Panchanan Jena

Abstract

4  

Panchanan Jena

Abstract

ହାଏ ! ସେଦିନ କାହାଣୀ

ହାଏ ! ସେଦିନ କାହାଣୀ

1 min
4ସେଦିନ ତମେ 

ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ 

ଚାହିଁଦେଲେ କଣେଇ

ଲାଜରେ ମୁଁହ ପୋତି ନେଉଥିଲି

ମୁଁ ଦରପାଠୋଇ


ସେଦିନ ତମେ 

ଆମ୍ବତୋଟାରେ 

ଛୁଇଁଦେଲେ ନ ଜଣେଇ

ରାଗରେ ତମତମ ହମହମ ହେଉଥିଲି

ମୁଁ ଗାଉଁଲି ବୋଇ


ସେଦିନ ତମେ 

ଚୁମାଦେଲ ଆଖିବୁଜେଇ

ଦୌଡି ପଳେଇଗଲି ହଡ଼ବଡେଇ

ପଡିଗଲି ପଲଙ୍କରେ କଇଁ କଇଁ

ମୁଁ ଶିଙ୍ଗାଣିନାକୀ ଛଇ


ସେଦିନ ତମେ

 ଜାବୋଡି ଧରିନେଲ 

ପାଖକୁ ନେଇ ବସେଇ

ସରମରେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ 

ପରି ନରମି ଯାଇଥିଲି

 ମୁଁ ପୁଷି ବିଲେଇ 


ସେଦିନ ତମେ

 ହାତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ 

ଦେଲ ସଲ ସଲେଇ

ଫିକ୍ କିନା ହସିଦେଇ

 ଛାଡି ଛୁଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଥିଲି

 ମୁଁ ସରମୀ ଲତା ଲତେଇ


ସେଦିନ ତମେ 

ଅଙ୍କ ବୁଝଉ ବୁଝଉ 

ଟିପିଦେଲ ଆଖି ଦେଖେଇ

ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର

 ଭିତରେ କୁରୁଳି କୁରୁଳି ଆତ୍ମହରା 

ମୁଁ ଅଳପ ଫୁଲେଇ


ସେଦିନ ତମେ 

ସାଇକେଲ ଆଗରେ ବସେଇ

 ମେଳା ନେଲ ବୁଲେଇ

ହଳଦୀ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ପିଠି 

ଅନୁଭବୁ ଥିଲା ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ 

ମୁଁ ଅଳପ ଘସେଇ


ସେଦିନ ତମେ

 ଆଖି ମାରୁଥିଲ 

ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭିଡ଼ରେ ସହି

ମୁହଁ ମୋଡି ଦେଇ

 ଅଣଦେଖା କରିଦେଇ

ପାହୁଣ୍ଡ ପକେଇ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲି 

ମୁଁ ଅଳପ ରାଗେଇ


ସେଦିନ ଯଦି

ସିଆଣି ଠାଣିରେ

ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତି

ତୁମ ସ୍ନେହ ସରଣୀ

ତୁମ ପ୍ରେମ କରଣୀ

ତୁମ ଉଲ ପାଇବାର ବାଣୀ

 ତୁମ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାହାଣୀ


ହାଏ ! ନା ହେଲି ଘରଣୀ

ହାଏ : ନା ହେଲି ଗୃହିଣୀ

ହାଏ ! ନା ହେଲି ପ୍ରେମିକା ରାଣୀ


Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Abstract