Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

kahnu charan sahu

Abstract

4  

kahnu charan sahu

Abstract

ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି

ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି

1 min
12


ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ କିଏ ଯେ କାହାର 

ସମୟ ବଖାଣି ନିଏ

ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଜହର କଣିକା

ମନକୁ ମାରିଣ ଦିଏ ।


ପ୍ରୟାସ କରିଲେ ଦୁନିଆ ଭିତରେ

ସବୁକିଛି କିଣି ହୁଏ 

ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ବାଟବଣା ଆଜି

ଆତ୍ମୀୟତା ହାରି ଯାଏ ।


ପଥର ଦେହରେ ଭାବନା ପ୍ରଲେପ

ଅଳପ ଦିନ ହିଁ ରୁହେ

ଅହଙ୍କାରୀ ଆଗେ ଅଭିମାନ ଭାଷା

ତୁଚ୍ଛ ପରି ମନେ ହୁଏ ।


ଆପଣାର ଭାବି ଅଭିମାନ କଲେ

ଅଭିଶାପ ମାନେ ଯିଏ

ପ୍ରୀତି ଅଭିଳାଷା ତା'ପାଇଁ ଯେ ନିଶା

ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଯେ ସିଏ ।।Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Abstract