sabitri jal

Romance


3  

sabitri jal

Romance


ଭାବନା

ଭାବନା

1 min 348 1 min 348

କେବେ ବି ଦେଖିନି ତୁମକୁ

ତଥାପି ଭାବୁଛି ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରରେ

ମୋ ହୃଦୟର ପ୍ରତୀଟି ସ୍ପନ୍ଦନରେ ।।         

 ଦେଖିନି ତୁମକୁ ତଥାପି

 ଆଙ୍କୁଛି ମୁଁ ତୁମ ଛବି

 ମୋ ଅମାନିଆ ମନର ପ୍ରତିଟ କୋଣରେ ।।                             

ଜାଣିନି ତୁମକୁ ହେଲେବି

ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ତୁମ ଠିକଣା

ପାଗଳୀ ଫୁଲ ଟିଏ ପରି ।।          

 ସପ୍ନରେ କେବେ ଆସିନ ତଥାପି

 ଖୋଜୁଥାଏ ପାଗେଳୀ ହୋଇ

 କଲ୍ପନାର ସେଇ ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠା ରେ ।।

କେବେ ଶୁଣୀନି ତୁମ କଥା

ତଥାପି ଲେଖୁଥାଏ ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠାରେ

ତୁମର ସରିଲ କଥା ।।

 ସପ୍ନରେ କେବେ ଆସିନ ତଥାପି

 ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ

 ମୋ ସପ୍ନର ତାଜମହଲରେ ।।

ଜାଣିନି ଆସିବ କେବେ

ତଥାପି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି

ଫୁଲଟିଏ ପରି ।।


Rate this content
Log in

More oriya poem from sabitri jal

Similar oriya poem from Romance