Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Chinmaya Nayak

Abstract

4  

Chinmaya Nayak

Abstract

ବାପା

ବାପା

1 min
114


ଜୀବନର ପ୍ରଶ୍ବାସରେ ବାପାପଥ ଧାର ଆଶ୍ବାସରେ ବାପା,

କେବେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଯାଏ ଯେବେଆକଟ ଓ ଶାସନରେ ବାପା।

ଆଙ୍ଗୁଳିର ଦିଶାଦାତା ବାପାଶେଷଯାଏଁ ସୁପୋଷକ ବାପା,

ପାଦ ଯେବେ ହୁଏ ଟଳ ମଳପଛେ ଥାଇ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି ବାପା। 

ଜିତିବାର ଶ୍ରେୟକର୍ତ୍ତା ବାପାହାରିବାର ଆଶ୍ବାସନା ବାପା,

ଦ୍ବିଧାପୂର୍ଣ ଦ୍ଵନ୍ଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେସମାଧାନ ସୂତ୍ରଧର ବାପା।

ନବ ଆଶା ସୃଜନକ ବାପାସ୍ବପ୍ନ ପୂର୍ତ୍ତି ସହାୟକ ବାପା,

କେବେ ବନ୍ଧୁ କେବେ ଦଣ୍ଡଧାରୀସୁପଥର ପ୍ରଦର୍ଶକ ବାପା। 

ଦୁଃଖ ଢ଼ୋକି ସୁଖଦାତା ବାପାସମାଜରେ ପରିଚୟ ବାପା,

ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ସଂହିତାଆକାଶଠୁ ବିଶାଳ ସେ ବାପା। 


Rate this content
Log in