Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ajit Kumar Raut

Abstract

4  

Ajit Kumar Raut

Abstract

ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ

ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ

1 min
235


ପୁରୁଣା ହୋଇଲେ ବସ୍ତ୍ର ନୂତନ ପିନ୍ଧୁଛି

ପୁରାତନ ଦେହ ଛାଡି ନୂତନେ ମିଶୁଛି ।


ଆତ୍ମା ଅଟେ ଅବିନାଶୀ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ତାର

ନୂତନ ଦେହରେ ହୁଏ ପ୍ରକଟ ତାହାର ।


ନାହିଁ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଭବେ ଆତ୍ମାକୁ କାଟିବ

ଯେତେ ହିଁ ପ୍ରଖର ଅଗ୍ନି ଜାଳି ନ ପାରିବ ।


ନ ପାରିବ ଜଳ କେଭେଁ ଆତ୍ମକୁ ଭିଜାଇ

ନ ପାରିବ କେହୁ କେଭେଁ ଏହାକୁ ସଢାଇ ।


ନ ପାରିବ ବାୟୁ କେଭେଁ ଏହାକୁ ସୁଖାଇ

କାରଣ ଆତ୍ମାଟି ଏହି ଅଛେଦ୍ଯ ଅଟଇ ।


ଅଦାହ୍ୟ ଅଛେଦ୍ଯ ଅଟେ ଆତ୍ମ ହିଁ ଭବରେ

ନିଃସନ୍ଦେହ ଅଶୋଷ୍ୟ ଅଟୋଇ ହିଁ ବିଶ୍ବରେ ।


ନିତ୍ୟ ସର୍ବଗତ ସ୍ଥିର ଅଚଳ ଆତ୍ମା ହିଁ ଏହି

ସନାତନ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା ହିଁ ଟି ଏହି ।


ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ବିକାର ରହିତ ଏହି

ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା କରୁ ତୁହି ।


ନିତ୍ୟେ ମରୁ ଅଛି ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟେ ହିଁ ଜନ୍ମୁଛି

ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ପୁଣି ଚିନ୍ତା କାହିଁକି ହେଉଛି ।


ଜନ୍ମ ହିଁ ହୋଇଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟ ହୋଇବ,

ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଶରିରେ ମିଶିବ ।


ଜନ୍ମ ହୋଇ ଥିବା ଜନ ଅବଶ୍ୟ ମରିବ

ମରି ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ଅବଶ୍ୟ ହୋଇବ ।


ଯାହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଘଟେ ହିଁ ଭୂମିରେ

ସମୟର ଚକ୍ର ନିଶ୍ଚେ ଆସେ ସେ ପ୍ରକାରେ ।


ଶୋକ କରିବା ହିଁ ନାହିଁ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ

କର୍ମପଥେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ ନିରନ୍ତରେ ।


ପୁରୁଣା ହୋଇଲେ ବସ୍ତ୍ର ନୂତନ ପିନ୍ଧୁଛି

ପୁରାତନ ଦେହ ଛାଡ଼ି ନୂତନେ ମିଶୁଛି ।


Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Abstract