End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!
End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!

Kishore Nayak

Children


3  

Kishore Nayak

Children


ଆଖିର ଲୁହ ଦେବାରେ ପୋଛି

ଆଖିର ଲୁହ ଦେବାରେ ପୋଛି

1 min 4 1 min 4


ଆଖିର ଲୁହ ଦେବାରେ ପୋଛି 

ଦୁଃଖ ବେଦନା ନରହୁ କିଛି 

ନରହୁ ରାଗ ରୁଷା 

ସ୍ନେହ ମମତା ହସ ଖୁସିରେ 

ପୁରୁ ସବୁରି ଆଶା ll

ସୁଖ ଦୁଃଖର ଏଇ ସଂସାର 

କିଛିତ ଏଠି ନୁହଁଇ ସ୍ଥିର 

ସମୟ ଯାଏ ବହି 

କର୍ମର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲ 

ଏଇ କଥାଟି କହି ll

ଦୁଇଦିନର ଏଇ ଜୀବନ 

ସତ୍ୟର ସଦା କର ସନ୍ଧାନ 

ଅଳସ ହୁଅନା ଜମା 

ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲରେ ସଦା 

ଆସୁ ଯେତେ ଖାଲ ଖମା ll

ନରଖି ମନେ ଆପଣା ପର 

ସଭିଙ୍କୁ ସଦା କର ଆଦର 

ନକର ଅଭିମାନ 

କର୍ମ ତୁମର ହେଉ ଅମର 

ଏକଥା ରଖ ଧ୍ୟାନ ll

ହୁଅନା ସୁପ୍ତ ହୁଅ ଜାଗ୍ରତ 

ଅଖ୍ୟାତ ମଧ୍ୟେ ହୁଅ ବିଖ୍ୟାତ 

ନିଜର କର୍ମ ବଳେ 

ନିଷ୍ଠା, ସାଧନା, ଉଦ୍ୟମେ ସବୁ 

ସମ୍ଭବ ମହୀତଳେ ll

ଜ୍ଞାନ, ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ପିଲେ 

ଏକାଗ୍ରତା ଆଉ ସାଧୁତା ଥିଲେ 

ସବୁକୁ ଯିବ ଜିଣି 

ବିଦ୍ୟା ଆୟତ୍ତେ ପାରିବ ତୁମେ 

ସବୁରି ମନ କିଣି llRate this content
Log in

More oriya poem from Kishore Nayak

Similar oriya poem from Children