Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

MEENAKSHEE P NAGRALE

Inspirational

3  

MEENAKSHEE P NAGRALE

Inspirational

वृद्ध व्यक्तीदिन

वृद्ध व्यक्तीदिन

1 min
402


वृद्ध व्यक्तीदिन | करावा साजरा |

लोकांच्या नजरा | वळाव्यात ||


वृद्धांना सांभाळा | आपुल्या घरात |

 जपून मनात | ठेवू चला ||


वृद्ध व्यक्ती आहे | घराचा आधार |

मायेची चादर | मायबाप ||


वृद्धाश्रमी नका | मायबापा सोडू |

दोन्ही कर जोडू | वंदावया ||


ॠण मायबापा | फिटणार नाही |

नेत्र भरू पाही | नातवंडा ||


पुण्यवंत तोच | ज्या घरात वृद्ध |

होईल समृध्द | आपोआप ||


पुण्यवान तोच | वृद्ध माया मिळे |

नाही कसे कळे | जनलोकां ||


भक्त पुंडलिक | खूप केली सेवा |

थांबला हो देवा | जागेवरी ||


देवही थांबला | पांडुरंग हरी |

कर कटेवरी | ठेवुनिया ||


देवाआधी मान | आहेच वृद्धांना |

कळवी मुलांना | पांडुरंगा ||


Rate this content
Log in