Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Rohit Khamkar

Romance Others

4  

Rohit Khamkar

Romance Others

वेळ थोडी सरताना

वेळ थोडी सरताना

1 min
59


थोडीशी भीती वाटली, तुझा विचार करताना

आयुष्याच्या या वळणावर, वेळ थोडी सरताना


मीराही थकली, कृष्णाला सर्व काही सांगताना

नियतीही पाहत होती, सगळं पांगताना

आयुष्याच्या या वळणावर, वेळ थोडी सरताना


मान अपमान काही नको, या घटकेला जगताना

निरंतर रूप तुझे, याची डोळी पाहताना

आयुष्याच्या या वळणावर, वेळ थोडी सरताना


हरण केली सगळी द्रौपदी वस्त्रे, जिथे जमले सगळे शूर असताना

अहंकार नाचला जिथे, नाती सगळी आपलीच झुकताना

आयुष्याच्या या वळणावर, वेळ थोडी सरताना


नित्य भोग कोणा ना चुकले, सगळे आयुष्य पाहताना

काळजीला अभिमान वाटेल, असे काही मी बघताना

आयुष्याच्या या वळणावर, वेळ थोडी सरताना


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance