Priti Dabade

Romance Tragedy Others


3  

Priti Dabade

Romance Tragedy Others


तुला वजा केल्यावर

तुला वजा केल्यावर

1 min 144 1 min 144

तुला वजा केल्यावर

बाकी काही उरत नाही

आठवण तुझी येत नाही

असा दिवस जात नाही


तुला वजा केल्यावर

आनंद कशात वाटत नाही

होणारा त्रास कोणालाच 

सांगता येत नाही


तुला वजा केल्यावर

मन कशात रमत नाही

कशी करावी नवी सुरवात

खरंच काही उमगत नाही


तुला वजा केल्यावर

शब्दच तोंडातून फुटत नाही

तुझ्या गोड गप्पांची सर

दुसऱ्या कोणाला येत नाही


तुला वजा केल्यावर 

ताऱ्यांनीही साथ सोडली

प्रकाशाला दूर लोटून

अंधाराशी नाळ जोडली


तुला वजा केल्यावर 

जीवनाला अर्थ उरत नाही

राहिलेलं एकाकी आयुष्य

काही केल्या सरत नाही


Rate this content
Log in

More marathi poem from Priti Dabade

Similar marathi poem from Romance