Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Supriya Devkar

Tragedy Others

3  

Supriya Devkar

Tragedy Others

स्वप्न

स्वप्न

1 min
11.4K


हल्ली स्वप्न बघणे जमतच नाही 

दिवसभराचा शीण ते जमूच देत नाही 

मुलाबाळांसह वेळ कुठे जातो कळतच नाही 

हल्ली स्वप्नात रमायला वेळच मिळत नाही 


धावपळ दगदग रोजचीच झाली आहे 

चेहऱ्यावरली रया कुठल्या कुठे गेली आहे 

आठ्यांचे जंजाळ भलतंच वाढत आहे 

पैशाचं महाभारत घराघरात चालत आहे 


दिवस रात्र हात पाय हिरीरीने राबत आहे

एकाच स्वप्नामागे हर एक धावत आहे

दिवास्वप्न पाहणे आता थांबवले आहे 

सत्यात राहणे मी अवलंबलेले आहे


Rate this content
Log in