@pm33vo3p

Supriya Devkar
Literary Colonel
AUTHOR OF THE YEAR 2021 - NOMINEE

555
Posts
105
Followers
5
Following

लिखाणाची आवड असल्याने वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या विषयांवर लिखाण करते.आपल्या मनात येणारे विचार कागदावर उतरवता आले पाहिजे आणि ते जगापर्यंत पोहचवता यावेत हिच मनाची निर्मळ भावना घेऊन लिखाण करत रहाते.

Share with friends
Earned badges
See all

Feed

Library

Write

Notification
Profile