Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".

Ashok Kulkarni

Comedy


3  

Ashok Kulkarni

Comedy


सखी मंद झाल्या

सखी मंद झाल्या

1 min 206 1 min 206

चाल: सखी मंद झाल्या 

----------------------------------------

सखी थंड झाल्या चपात्या

आता तरी वाढशील का?

        वाढशील का?

मधुर भाष्य करुनि तुज

विनवितो जोडून दोन्ही कर 

ही भूक खूपच वाढली

तिला तू शांत करशील का?

          करशील का?


तोंडाला सुटली लाळ अन

ओठात आहे ओढ ही

ती भूक शमविण्या

चपाती तू देशील का?

      देशील का?


जे जे हवे ते सर्वही

दिसतसे समोरही

तरीही न वाढे पानात

तू पूर्तता करशील का?

       करशील का?


बोलल्यावाचून मी

उपाशी जर राहिलो

थांबेल भूक क्षणभरी

पण सांग तू वाढशील का?

         वाढशील का?


Rate this content
Log in

More marathi poem from Ashok Kulkarni

Similar marathi poem from Comedy