Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Priti Dabade

Romance Others

3  

Priti Dabade

Romance Others

प्रेमाचा चहा

प्रेमाचा चहा

1 min
450


चहा प्यायला लागते 

कशाला निमित्त

जर असेल जोडीला

कुणीतरी आप्त


थोडा वाफाळलेला

थोडा गोड

म्हणतो कसा

प्रेमात पड


चहाचे किस्से 

तरी किती नाना

प्रेमी जोडप्याने

चहासाठी कराव्या खाणाखुणा


चहाच जोडतो 

सगळी नाती-गोती

बांधून ठेवी

सखी अन् सोबती


Rate this content
Log in