Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Vijay Sanap

Romance


2  

Vijay Sanap

Romance


प्रेम

प्रेम

1 min 283 1 min 283

खुप प्रेम आहे तुझयावर पण

ते तुला कधी कळलंच नाही

जीवाला जीव मिळेल असं

नातं कधी जुळलंच नाही --- ।।धृ ।।


रातराणी उमलावी तशी उमलतेस तू

मनात फुलतांना मनापासून दरवळतेस तू

पण खरं सांगू? मला खूप आवडतेस तू

हे सांगायला सखे आजवर कधी जमलंच नाही ----- ||


खूप समजावतो माझ्या मनाला

पण मन तयारच नाही मानायला

मनातल्या आठवणी मनात विसरायला

खरंच सखे आजवर हे पटलंच नाही ------- ||


रानावनात भटकत होतो

शोधत तुझ्या पाऊल खुणा

जगणे आता कठीण झाले 

प्रिये सखे तुझ्या विना

तुझ्यावर इतका आसक्त झालो

सखे कधी कळलेच नाही||


तू दिसतेच छान, तू हसतेस छान

नाते जुळण्या उपाय छान

एकच आहे रामबाण

शुभ मंगल सावधान

जे आजवर कधी वळलंच नाही ----||


Rate this content
Log in

More marathi poem from Vijay Sanap

Similar marathi poem from Romance