Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Vijay Kadu

Fantasy


3  

Vijay Kadu

Fantasy


पैसा

पैसा

1 min 218 1 min 218

कुणीच इथं कोणाचा नाही

सारा पैशाचा बाजार

मैत्रीसुद्धा तोलून करतात

इथं मैत्रीचाही व्यापार!!१!!


नातलगही नाती साांगताना

प्रथम श्रीमंतीचा आधार

सोयरीकही जोडण्यासाठी

करतात पैैैशाचा विचार!!२!!


कलागुण जया अंंगी

तया मोठे पण फार

तरीही पैैैसा नाही जवळी

तोही कलियुगी बेेेेकार!!३!! 


गरीबाचा नवस

हा नवसच रहातो 

श्रीमंताच्या नवसाला

मात्र देेेव पावतो!!४!!


Rate this content
Log in

More marathi poem from Vijay Kadu

Similar marathi poem from Fantasy