Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!
Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!

Jyoti gosavi

Tragedy

4.0  

Jyoti gosavi

Tragedy

नव्या युगाच्या उंबरठ्यावर

नव्या युगाच्या उंबरठ्यावर

1 min
249


नव्या युगाच्या उंबरठ्यावर

परिवर्तनाची आवर्तने

दूर गेलीत माणसे

दूर झाली ती मने


अज्ञाताच्या भीतीने

जवळ कोणी जाईना

 पाठ फिरवी जगाकडे

नजरेला नजर देईना


भीतीने ग्रासले जीवाला

माणूस तडफडतोय रस्त्यावर

हात कोणी लाविऩा

मृत्यूच्या उंबरठ्यावर


कधीतरी होईलच ना

अंत या साऱ्या भीतीचा

निवळेल आकाश सारे

उगवेल सूर्य आशेचाRate this content
Log in

More marathi poem from Jyoti gosavi

Similar marathi poem from Tragedy