Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rakesh More

Romance Others

4.0  

Rakesh More

Romance Others

कळेल का तुला कधी

कळेल का तुला कधी

1 min
134


कळेल का तुला कधी प्रेम माझं 

रक्तबंबाळ, खरचटलेलं 

तुझ्या वेडात भरकटलेलं


कळेल का तुला कधी मन माझं 

प्रेमात तूझ्या गुरफटलेलं

द्वेषात तुझ्या फरफटलेलं


कळेल का तुला कधी आशा माझी 

तूझीच आस लागलेली 

तुझीच तहान जागलेली 


कळेल का तुला कधी तडफड माझी 

तुझी वाट पाहणारी 

तुझी काळजी वाहणारी 


कळेल का तुला कधी वेदना माझी 

काहीही औषध नसणारी 

सतत माझ्यावर हसणारी 


कळेल का तुला कधी प्रीत माझी 

निर्मळ प्रेम करणारी 

तूझ्यावरंच मरणारी


कळेल का तुला कधी श्रद्धा माझी 

तुला आपली मानणारी 

हृदय तुझं जाणणारी


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance