Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rahul Shedge

Tragedy Inspirational

4.0  

Rahul Shedge

Tragedy Inspirational

जीवनातील वाट

जीवनातील वाट

1 min
12K


जगण्यासाठी संघर्षातून वाट ही शोधावी

जीवनातील वाट हिंमतीने काढावी॥धृ॥


भेगाळलेल्या वाटेवरी धुळ ही पसरवावी

काट्या-कुट्यांनी भरलेली वाट ही मळवावी॥१॥


जखमेने जीव घायाळ होई हदयाला ही फोड येई

गाव हा गाठण्यासाठी दुरचे अंतर पार करण्याची घाई॥२॥


सुख-दुःखाने भरलेली वाट ही लागे तुडवावी

मळलेल्या वाटेवरी मखमलीची दाटी व्हावी॥३॥


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy