Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".

Sanket Yadav

Romance Others


3.9  

Sanket Yadav

Romance Others


होऊन ये तू

होऊन ये तू

1 min 94 1 min 94

वेचतो कोमेजल्या पाकळ्या 

आयुष्याला रंग ना गंध उरला

सोनचाफ्याचा रंग होऊन तू

मोगऱ्याच्या संगतीने गंध होऊन ये तू


अंधारले विश्व काळोखी वाट 

अंधुक स्वप्न ना दिव्याची साथ

काजव्याचा दिवा होऊन तू

चांदण्यांच्या संगतीने चांदवा होऊन ये तू


रीमझिम पावसात आठवनिंच्या गर्दीत 

नयनी अश्रु, शब्द-भाव वेचून तू

प्रेम गीत होऊन ओठी शब्द होऊन ये तूRate this content
Log in

More marathi poem from Sanket Yadav

Similar marathi poem from Romance