Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Savita Kale

Romance Tragedy

3  

Savita Kale

Romance Tragedy

दोन किनारे

दोन किनारे

1 min
443


दोन किनारे आपण दोघे

वेळ अशी का आली? 

वाळूवरची प्रेमकहाणी

लाटेने त्या वाहून नेली।। १।। 


ठावठिकाणा माझ्या मनाचा

आता नाही उरला

तुझ्या आठवांच्या क्षणांनी

रातीसंगे दिवसही सरला।। २।। 


रातराणीचा सुंगध घेऊनी

दरवळल्या चांदणराती

भास तुझा मज सतावतो

खुणावते आपुली प्रिती।। ३।। 


डबडबलेल्या डोळ्यांमध्ये

तुझीच स्वप्ने साठवली

आज आसवांच्या वाटेने

क्षणात सारी वाहून गेली।। ४।। 


Rate this content
Log in