Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Shashikant Shandile

Romance

3  

Shashikant Shandile

Romance

दिलासा...

दिलासा...

1 min
99


आलास आज आहे तू थांब ना जरा

बोलून घे मनाचे होऊन बावरा


हो पाळला जरासा मी हट्ट मानते

थकल्या वयात वाटे भेटेल आसरा


भारावली तुझ्यावर माझीच चूक ती

प्रेमात आसवांचा हा लाभला झरा


जखडून बंधनांनी कित्येक राहीली

पाहून तृप्त झाली मी आज चेहरा


छळतो तरी किती रे एकांत सारखा

आता जरा दिलासा मज लाभला खरा


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance