Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

सुरेश पवार

Inspirational

3.8  

सुरेश पवार

Inspirational

💐भरारी💐

💐भरारी💐

1 min
12K


   उंच उंच घे भरारी आकाशाला

   गवसणी घाल आकाशाला 

   गवसणी घाल.......


सारे स्वातंत्र्य तुजपाशी.....

दाही दिशा फिरून येशी.......


   फिरून फिरून दमत नाही......

   कधी कुणावर रुसत नाही.......


या झाडावरून त्या झाडावर.......

त्या वेलीवरून ह्या वेलीवर........


   मुक्त संचार आहे माझा.....

   नेहमी किलबिलाट माझी....


जसे काही संगीत गाणे.....

सारा जंगल माझा सोबती ......


   नेहमी होणार पर्यावरणाचा ऱ्हास..

   जंगलात लागणारे वणवे....


स्वातंत्र्य हिरावून चालला रे माझ.....

कोणी करणार का हो दया मजवर....


   वाचवताना माझे घर माझे घर.....

   जंगले वाचवा जगा व जगु द्या.....


उन्हाळ्यात तहान भूक भागवशील 

दारात पाणी व दाणे ठेवशील....


   पक्षी प्राण्यावर दया करा......

   आमचे संवर्धन कर.....


आमच्यावर प्रेम कर.......

आमच्यावर प्रेम कर......


   जंगले वाचवा जंगलावर प्रेम करा.

   तुम्ही जगा व दुसऱ्याला जगवा...


उंच उंच घे भरारी आकाशाला,

गवसणी घाल,आकाशाला गवसणी घाल.......


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational