Savita Jadhav

Inspirational


3  

Savita Jadhav

Inspirational


अनंत आमची ध्येयासक्ती

अनंत आमची ध्येयासक्ती

1 min 214 1 min 214

अनंत आमची ध्येयासक्ती,

अनंत आहेत आशा,

यशाचे शिखर करू या सर,

उजळतील दाही दिशा.


करू परिश्रमाची पराकाष्ठा,

नको कुचराई कसली,

जो ध्येयाने झपाटलेला,

त्यासी यशाची वाट गवसली.


ध्येय बाळगून पुढे जाण्याचे,

सोबतीने सारे चालूया,

समबंधुता ठेवून आपण,

यशाचा झेंडा मिरवू या.


अनंत आमची ध्येयासक्ती,

अनंत आहेत आशा,

सारे मिळून यशस्वीपणे,

बनवू समृद्ध भारत देशा.

🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩


Rate this content
Log in

More marathi poem from Savita Jadhav

Similar marathi poem from Inspirational