swati Chaudhari

Abstract


3  

swati Chaudhari

Abstract


अंधश्रद्धा

अंधश्रद्धा

1 min 215 1 min 215

नका उगाच

मानू या रीति भाती

वसली भिती.


दूर कराल

जीवनी हा अंधार

ज्ञान आधार.


भूतबाधा ही

वसे मनीचे ठसे

विचारा कसे.


परंपरा ही

बुरख्यात घावली

गोड बावली.


जन्मण्या जीव

अंगारे धुपारे ही

असे राख ही.


केसात जट

काढतो पळवाट

भट हा देव.


उघडा डोळे

भोंगळ हे सोहळे

मुक्याचा बळी.


Rate this content
Log in

More marathi poem from swati Chaudhari

Similar marathi poem from Abstract