Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Kirti Borkar

Romance

3  

Kirti Borkar

Romance

आयुष्याचा भागीदार

आयुष्याचा भागीदार

1 min
242


विचारांसोबत त्यांच्या

माझी वळली पावले

योग्य निर्णय घेतांना

भावनांना आज कळले


भविष्याची ओढ अशी

स्वप्न त्यांचेच साहसी

झोका घेत आकाशाशी

वाटे रोजच धाडशी


स्थेर्य अचूक असते

तीक्ष्ण विचारांचे बाण

घेते सोसून बुद्धीला

आयुष्याचा खूप ताण


खळखळ हास्य त्यांचे

हाच मोठा शृंगार

दिसे डोळ्यात तेजस्वी

आयुष्याचा भागीदार


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance