Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Kirti Borkar

Tragedy

3  

Kirti Borkar

Tragedy

निघून तो का जातो

निघून तो का जातो

1 min
201


रोज तो माझ्यासमोर

उभा असा असतो

हळूच गाली हसून

निघून तो का जातो


मला बघून का हसतो

ते आज मला कळले

प्रेमाचे रोपटे माझ्या 

काळजात खुपसले


प्रेमाला कसा त्याच्या 

आज बहर आला

नजर भिडण्याचा

मोहर दूर कुठे गेला


माझी त्याची कधी

ओळख नव्हती 

प्रेमात पडून त्याने

हसून दिली पावती 


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy