Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Kirti Borkar

Tragedy

3  

Kirti Borkar

Tragedy

विश्वास

विश्वास

1 min
112


नात्यात तुझ्या माझ्या

विश्वास आहे बाळा

सोसल्या जात नाही

दुराव्याच्या या कळा


तुझ्या प्रेमात मला

लावत का नाही लळा

खूप दिवसापासून रे

फुलला नाही रे मळा


वाटे तुझ्याजवळ येऊन

रडतांना पकडावं गळा

दुराव्यातही माझ्यात

पडू दे प्रेमाचा तू सळा


प्रेमात तुझ्या रे रोज

पावसाच्या पडती झळा

आठवणीत तुझ्या रे

वाटे तुझ्याकडे वळा


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy