Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Reena Mathew

Drama

3  

Reena Mathew

Drama

ഗണിത ശാസ്ത്രം

ഗണിത ശാസ്ത്രം

1 min
364


അറിയില്ലെനിക്കൊട്ടുമി ശാസ്ത്ര ശാഖ

അറിയുവനൊട്ടില്ല ഇഷ്ടമെന്നും

കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും ഹരിക്കലും ഗുണിക്കലും

കഷ്ടമെന്നെന്നിൽ പതിഞ്ഞുപോയെപ്പോഴോ


അറിയില്ലെനിക്കി ല. സാ. ഗു. വിൻ തന്ത്രങ്ങൾ

സൂത്രവാക്യങ്ങളൊന്നുമുറപ്പില്ല

വിസ്തീർനും അറിയില്ല ചുറ്റളവറിയില്ല

 പൊക്കമറിയില്ല വ്യാപ്തമറിയില്ല


വെഞ്ചിത്രത്തിൽ ഉള്ള കളികളും

സംഗമ യോഗവും എന്തെന്നറിയില്ല

രേഖയും ബിന്ദുവുംരശ്മിയും ആരിവർ

 കണക്കിലെ കളികളോ തിരഞ്ഞില്ല ഞാനെങ്ങും


രാമാനുജൻ തൻ സംഖ്യ അറിയില്ല

ആര്യഭട്ട് തൻ നേട്ടമറിയില്ല

ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമായെപ്പോഴും

ഉത്തരം മുട്ടിക്കുമി ഗണിതമെന്നെ


Rate this content
Log in

Similar malayalam poem from Drama