Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Vijaya Bharathi

Abstract Classics Inspirational

4  

Vijaya Bharathi

Abstract Classics Inspirational

ನವರಸ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ರಾಮ

ನವರಸ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ರಾಮ

1 min
26ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪುರ ನೇತಾರ

ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶ ಕುಲ ತಿಲಕ

ನಯನ ಮನೋಹರ ರಾಮ

ನವರಸ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ರಾಮ


ಜನಕ ನಂದಿನಿಯ ಕೈ ಪಿಡಿದು

ಶೃಂಗಾರ ರಸ ಸವಿದ ಜಾನಕಿ ರಾಮ

ಶಿವ ಧನುವ ಹಿಡಿದೆಳೆದು ಮುರಿದು

ವೀರ ರಸ ತೋರಿದ ವೀರ ರಾಘವ


ಕಾಕಾ ಸುರನಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರುತ

ಕರುಣಾ ರಸ ತೋರಿದ ಕರುಣಾಳು

ಸಮುದ್ರ ಸೇತು ನಿರ್ಮಾಣ ದೊಳು

ಅದ್ಭುತ ರಸ ಮೆರೆದ ಗಂಭೀರ ರಾಮ


ಶೂರ್ಪಣಿಕೆಯೊಡನೆ ವಿನೋದವಾಡಿ

ಹಾಸ್ಯ ರಸ ಹರಿಸಿದ ಸೊಗಸುಗಾರ

ಸಮರ ಭೂಮಿಯಲಿ ದನುಜರಿಗೆ

ಭಯಾನಕ ಭೀಭತ್ಸ ರಸದ ಭೀಷಣ


ದುಷ್ಟ ದಶಶಿರನ ಸಂಹಾರದೊಳು 

ರೌದ್ರ ರಸವ ಮೆರೆದ ಧೀರ ಗಂಭೀರ

ಮುನಿ ಜನರ ಮನಮಂದಿರದೊಳು

ಶಾಂತ ರಸವ ಹರಿಸಿದ ಆತ್ಮಾರಾಮ


ನವರಸ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಚಂದ್ರ

ಇಡುವೆ ನನ್ನ ಮುಡಿಯನು ನಿನ್ನಡಿಗಳಲಿ

ಅನುನಯದಿ ನೀನೆನ್ನ ಅನವರತ ಕಾಪಾಡು

ರಘುಕುಲ ದೀಪ ಶ್ರೀ ಜಾನಕಿ ರಾಮ 

Rate this content
Log in

Similar kannada poem from Abstract