Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Shyla Shree C

Inspirational


1  

Shyla Shree C

Inspirational


ಬರಹದ ಆಗಮನ

ಬರಹದ ಆಗಮನ

1 min 20 1 min 20

ಪದವೆ ಇಂಧನ

ಸಾಲೇ ಸಾಧನ

ಕಾವ್ಯದ ಜನನ

ಸೆಳೆವ ಗಮನ


ಮನವೇ ಘನ

ತಪ್ಪ ಮಾರ್ಜನ

ದುಶ್ಚಟ ದಹನ

ನಿತ್ಯ ವಿನೂತನ


ಶುದ್ಧ ಸಂವಹನ

ನವ್ಯದ ಜೀವನ

ಸತ್ಯದ ಆಹ್ವಾನ

ಗುರಿ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ 


Rate this content
Log in

More kannada poem from Shyla Shree C

Similar kannada poem from Inspirational