Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Shyla Shree C

Others


1  

Shyla Shree C

Others


ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯ

ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯ

1 min 25 1 min 25

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಲಾಲಿತ್ಯದಲಿ

ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾದ 

ಪ್ರಭಾಕರನ

ಪ್ರಖರವಾದ ರಶ್ಮಿಗಳ ಚೇತನದಲಿ

ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನತೆಯ ನಾಶದಲಿ

ಪ್ರವಾಸದ ಮುಂಜಾವಿನಲಿ

ಪ್ರಗತಿಯ ಕನಸಲ್ಲಿ

ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ಮಜಲಿನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಕಾರಗಳ ಪರಾಮರ್ಶೆಯಲಿ

ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಪಥ ಹಿಡಿದು

ಪ್ರಶಂಸೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ

ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯದ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿರುವೆ


Rate this content
Log in