Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Shyla Shree C

Others


1  

Shyla Shree C

Others


ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯ

ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯ

1 min 8 1 min 8

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಲಾಲಿತ್ಯದಲಿ

ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾದ 

ಪ್ರಭಾಕರನ

ಪ್ರಖರವಾದ ರಶ್ಮಿಗಳ ಚೇತನದಲಿ

ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನತೆಯ ನಾಶದಲಿ

ಪ್ರವಾಸದ ಮುಂಜಾವಿನಲಿ

ಪ್ರಗತಿಯ ಕನಸಲ್ಲಿ

ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ಮಜಲಿನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಕಾರಗಳ ಪರಾಮರ್ಶೆಯಲಿ

ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಪಥ ಹಿಡಿದು

ಪ್ರಶಂಸೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ

ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯದ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿರುವೆ


Rate this content
Log in