Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Shyam Kunvar Bharti

Classics

3  

Shyam Kunvar Bharti

Classics

भोजपुरी शिव भजन (पूर्वी लोक गी

भोजपुरी शिव भजन (पूर्वी लोक गी

2 mins
413दिल मे मिलन के प्यास जब जाग जाले

नदी पहाड़ फांद मिले प्रेमी भाग जाले

राम रूप धर नारायण जब अयोध्या बसे

मिले खातिर भोला राम खूब अकुलाले

रोका गौरा मगर राम दीवाने कहा माने

भेष मदारी बना संग हनुमान चले मतवाले

शिव शंभू बिना निरखे राम चैन न आवे

हम दीवाने तेरे झलक दिखा जा रखवाले

मुखड़ा –धईके रूप मदारी हो भोला

चलले जहवा रहले हो रामा

घूमी घूमी अयोध्या मे लेईके बनरवा

डम डम बजावे हो बजनवा

केहु नचवाई हो हनुमनवा


सुनी के भोला के बोली

कौशल्या देखे हो चलली

आवा आवा मदारी हो आवा

हमरे हो भवनवा

हम नचवाइब हो हनुमनवा

केहु नचवाई हो हनुमनवा


राजा दशरथ सँगवा हो लेईके

कौशल्या चलली गोदी राम हो धईके

सुना सुना जोगी हो बाबा

सुना मोर बचनवा

देखिहे राम लक्ष्मण हो ललनवा

हम नचवाई हो हनुमनवा

केहु नचवाई हो हनुमनवा


राम जब देखले भोला

सुधि बूधी खोले हो भोला

झर झर बरसे हो नयनवा

केहु नचवाई हो हनुमनवा

मन मुसकाई हो रामा

दिहले विसनु रूप दिखाई हो रामा 

भोला भईले हरसित हो मनवा

केहु नचवाई हो हनुमनवा
Rate this content
Log in