Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Chetan Gondalia

Inspirational

4.2  

Chetan Gondalia

Inspirational

સફળતાના કપડા

સફળતાના કપડા

1 min
12.3K


સફળતાના કપડા,

તૈયાર નથી મળતા સાહેબ,

એને સીવવા માટે,

મહેનતનો દોરો જોઈએ !


થિગડું મારતાં આવડે તો !

તો એ પણ એક કળા છે,

સાહેબ, પછી

એ 'વસ્ત્ર' હોય કે 'વાત' !


Rate this content
Log in