Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Prashant Subhashchandra Salunke

Drama

5.0  

Prashant Subhashchandra Salunke

Drama

સોનલ ગરાસણી

સોનલ ગરાસણી

1 min
402


સોનલ રમતી રે ગઢડાને ગોખે જો,

ગઢડાને ગોખે જો,

રમતાં ઝીલાણી સોનલ ગરાસણી.


આડો આવ્યો રે, સોનલ ! દાદાનો દેશ જો,

દાદાનો દેશ જો,

સોનલે જાણ્યું જે દાદા છોડવશે.

દાદે દીધાં રે સોનલ ! ધોળુડાં ધણ જો,

ધોળુડાં ધણ જો,

તો યે ન છૂટી સોનલ ગરાસણી.


આડો આવ્યો રે, સોનલ ! કાકાનો દેશ જો,

કાકાનો દેશ જો,

સોનલે જાણ્યું જે કાકો છોડવશે.

કાકે દીધાં રે સોનલ ! કાળુડાં ખાડુ જો,

કાળુડાં ખાડુ જો,

તો યે ન છૂટી સોનલ ગરાસણી.


આડો આવ્યો રે, સોનલ ! વીરાનો દેશ જો,

વીરાનો દેશ જો,

સોનલે જાણ્યું જે વીરો છોડવશે.

વીરે દીધાં રે સોનલ ! ધમળાં વછેરાં જો,

ધમળાં વછેરાં જો,

તો યે ન છૂટી સોનલ ગરાસણી.


આડો આવ્યો રે, સોનલ ! મામાનો દેશ જો,

મામાનો દેશ જો,

સોનલે જાણ્યું જે મામો છોડવશે.

મામે દીધાં રે સોનલ ! વેલ્યું ને માફા જો,

વેલ્યું ને માફા જો,

તો યે ન છૂટી સોનલ ગરાસણી.


આડો આવ્યો રે, સોનલ ! સ્વામીનો દેશ જો,

સ્વામીનો દેશ જો,

સોનલે જાણ્યું જે સ્વામી છોડવશે.

સ્વામીએ દીધી એના માથા કેરી મોળ્યું જો,

માથા કેરા મોળ્યું જો,

ધબકે છૂટી રે સોનલ ગરાસણી.


Rate this content
Log in

Similar gujarati poem from Drama