Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Pallavi Trivedi

Romance

4.7  

Pallavi Trivedi

Romance

સાથી

સાથી

1 min
23.7K


તું મારા માટે દુનિયા સાથે,

લડી શકે એવો નહી,

પણ ક્યારેક જો હું ગુસ્સો કરું તો,

એનું કારણ અનુભવી શકે એવો સાથી બનજે.


તું દુનિયાભરની સવલતો લાવવા,

પ્રયત્નશીલ રહે એવો નહી,

પણ મારી બધી જ ખુશીઓમાં,

ખુશી અનુભવી શકે એવો સાથી બનજે.


તું ક્યારેય મારી આંખોમાં,

આંસુંના આવવા દે એવો નહી,

પણ મારી આંખોમાં રહેલી વેદના,

અનુભવી શકે એવો સાથી બનજે.


તું ભલે હરહંમેશ મારી,

આસપાસ રહે એવો નહી,

પણ સાથે વિતાવેલી પળોમાં,

પ્રેમ અનુભવી શકે એવો સાથી બનજે.


Rate this content
Log in