Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Purohit Divya

Inspirational Others

4  

Purohit Divya

Inspirational Others

મૌનની ભાષા

મૌનની ભાષા

1 min
22.9K


એમ કા લાગી રહ્યું કે એક માં નિરાશ છે,

ને કોઈ બાળકને વળી મનાવવાની આશ છે.


હોય પ્રાણી કે ભલે હો માનવી મોંઘો છતાં,

પંપાળવા માટે સંબંધો સામટાં ને ખાસ છે.


હો ભલે ઊંડી હતાશા એમના જીવન મહી,

એ છતાં રળશે ખુશીને એટલો વિશ્વાસ છે.


મૌન હો એ જીભ પણ આ આંખડી બોલી શકે,

હર હૃદયમાં રોજ ધબકે સામટો આભાસ છે.


કૈક ઇશારે સમજ પણ એટલું સમજી શકે,

એક બીજામાં થતો એ જીવનો આવાસ છે.


Rate this content
Log in

Similar gujarati poem from Inspirational