Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Hetalba Vaghela

Inspirational

4.5  

Hetalba Vaghela

Inspirational

માણસ થવું છે

માણસ થવું છે

1 min
22.8K


મારે સાગર જેવું થાવું છે,

દુઃખોને સમાવી મનમાં હરખે લહેરાવું છે.


મારે પંખી જેવું થાવું છે,

ભૂલી જઈ સીમાઓ ઊડી જાવું છે.


મારે આકાશ જેવું થાવું છે,

ભૂલી જઈ ક્ષિતિજો મારે પ્રસરવું છે.


મારે નદી જેવું થાવું છે,

ભૂલી ભેદ પ્રેમભાવ જાળવવો છે.


મારે વરસાદ જેવું થાવું છે,

ભૂલી બંધનો અનરાધાર વરસી જાવું છે.


મારે આખરે માણસ થાવું છે,

ભૂલી વેર - ઝેર એકવાર જીવી લેવું છે.


હા, મારે માણસ થાવું છે,

ભૂલી સ્વાર્થને ધરતીખોળે બાળક થવું છે.


Rate this content
Log in

Similar gujarati poem from Inspirational