Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Sandip Pujara

Romance

4  

Sandip Pujara

Romance

ખાઈ ઊંડી હતી, પૂરાવી છે

ખાઈ ઊંડી હતી, પૂરાવી છે

1 min
208


કંઈક વાતોને ત્યાં છૂપાવી છે,

ખાઈ ઊંડી હતી, પૂરાવી છે,

જોઈ લે, ખોટ કોને મોટી પડી ?

મેં, કે તે ખુદ તને ગુમાવી છે ?


શું છે અસ્તિત્વ મારું, કે તારું ?

એક તાળું છું હું, તું ચાવી છે,

શું થયું? આંખ વહેતી રાખી તો,

મારી મિલકત છે, મેં લૂંટાવીછે.


ગ્રંથ આખો લખાય એના પર,

વાત મારી, જે તે ઉડાવી છે,

રાખ પણ એની નહિ ઉડે સહેજે,

આગ એવી રીતે બુઝાવી છે.


મોત પણ મારું ઝળહળી ઉઠશે,

જિંદગીને, જો મેં ઝુકાવી છે,

સૌને જાદુઈ વારતા લાગી,

આપવીતી જ મેં સુણાવી છે.


Rate this content
Log in

Similar gujarati poem from Romance