Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here
Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here

Mittal Chudgar Nanavati

Inspirational


4.5  

Mittal Chudgar Nanavati

Inspirational


અવરોધો નહીં અવસર જોઈએ

અવરોધો નહીં અવસર જોઈએ

1 min 38 1 min 38

અવરોધો નહીં આપણે અવસર જોઈએ


શંકાઓ નહીં આપણે શ્રદ્ધા રાખીએ

ખામીઓ નહીં આપણે આવડત પારખીએ,


આળસુ નહીં આપણે સાહસી બનીએ

વેર નહીં આપણે પ્રેમ આપીએ,


ખોટું નહીં આપણે સાચું કરીએ

કાંટાઓ નહીં આપણે ફૂલો પાથરીએ,


અપમાન નહીં આપણે માન આપીએ

બીજાને નહીં આપણે સ્વયંને ઓળખીએ,


અઘરા નહીં આપણે સરળ બનીએ

મૃત્યુ પહેલા આપણે સરસ જીવન જીવીએ.


Rate this content
Log in

More gujarati poem from Mittal Chudgar Nanavati

Similar gujarati poem from Inspirational