Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Mittal Chudgar Nanavati

Classics Inspirational

2  

Mittal Chudgar Nanavati

Classics Inspirational

સમજણ

સમજણ

1 min
20


સમજણ છે અને સમજાય છે એનું છે સુખ, સમજાય છે પણ અનુસરાતું નથી,

જાણીએ છીએ પણ આચરણમાં નથી મૂકાતું

એનું છે દુઃખ.


Rate this content
Log in