కోట్స్ New

ఆడియో

చర్చావేదిక

చదవండి

పోటీలు


రాయండి

సైన్ ఇన్ చేయ
Wohoo!,
Dear user,

గమనిక: కంటెంట్ యొక్క ర్యాంక్, ఫిల్టర్ లో మీరు ఎంచుకున్న భాష మీద ఆధారపడి ఉంటుంది : telugu

ఎవరురా నేనెవరురా అసలింతకీ read more

1     2.9K    101    1

ఆ పై వాడికి కనికరమే లేదు కాబోలు ... మహిళల కళ్ళల్లో నింపాడు కన్నీళ్ళ కడలి read more

1     1.5K    41    2

అ నుండి అంతా పరిచయం చేసే అచ్చులు హల్లులు.. read more

2     990    32    3

నీ కదలికనే అనుసరించే కళ్లకు ఇకపై నిరాశ read more

1     924    65    4

చెంత లేని వారి గూర్చి చింత యేలరా నీకు అంతలోన అంతమవునదేది లేదురా సొంతమను తోచు read more

1     314    13    5

సంసార సాగర గర్భంలో నమ్మొచ్చిన ఆలి కోసం భాద్యతైన బిడ్డల read more

1     296    13    6

నా స్వగతానికి స్వాగతం.. నా పేరు మిడిల్ క్లాస్ read more

2     393    9    7

అమ్మాయిలూ ...ప్రియాంకా రెడ్డి కి జరిగిన ఘోరాన్ని తలుచుకుంటూ బాధపడుతున్నారా read more

1     707    18    8

నాదేశం నీదేశం కాదిది మనదేశం మనం,ధనం,తరువాతే read more

1     272    24    9

హరిత వస్త్రాన్ని ధరించి ముత్తైదువలా శోభిల్లుచున్న నా పుడమి తల్లిపై నానా రూప సహితమై read more

1     235    7    10

పాత read more

1     1.2K    5    11

నీకు తెల్సింది రాయడానికి తెలియనిది read more

1     165    7    12

ముందుండాలి, ముందుండాలి మంచి పనులలో read more

1     286    18    13

నింగికెగసిన నీలం నెలలైనా నేలకు చేరకపాయే! నెర్రులీనినావా ఓ read more

1     102    5    14

నీపై నాప్రేమ చినుకులా మొదలై మేఘాల నుండి జారిన వర్షపు read more

1     208    15    15

అన్ని పదాలకెళ్ల గొప్ప పదం read more

1     113    12    16

మాసిన తలను మృదువుగా దూస్తూ మునివేళ్ళతో read more

1     182    9    17

కత్తులుండవు, శరములుండవు మనోబలమను ఆయుధము read more

1     142    5    18

అంతరంగమున ఆదిభిక్షువు కొలువై read more

1     508    9    19

తెలుగు భాషను అవహేళన చేసే వాళ్ళు ఈ తెలుగు జాతిలో ఉన్నంత read more

1     47    4    20

మట్టి కట్టే రా..! మట్టి కట్టే రా...! ఇది వింత కట్టారా..! అద్భుత కట్టే read more

1     592    14    21

రేపటికై నా ఆశలలో.. నా కలల కొలనులో.. ఉషోదయపు అరుణిమ ఉంది, విరిజాజుల read more

1     225    8    22

ఓ సుఖ అన్వేషిదుఃఖ నివాసి, నీవు నిరంతరం భ్రమలో బ్రతికే read more

1     824    14    23

మాదేముందని నేరం , దేవుని కెందుకు మాతో ఇంతటి వైరం కానరాదే అమ్మ చూపే read more

1     35    4    24

ఆ చల్లని సముద్రగర్భంలో దాచిన ముత్యాలు ఎన్నో, వికసించిన ఈ పూలవనంలో తియ్యని మకరందాలు read more

1     275    6    25

దాచుకోలేనంత బరువైనది ఆపలేనంత read more

1     247    8    26

ఎవడివి రా? నీవు ఎవడివిరా ? ఈ అనంత విశ్వంలో నీవు ఎంత read more

1     190    7    27

ఎండిపోయిన చిగురు చినుకులు నేలపై కురుస్తుంటే, కరిగిపోయిన కొమ్మల రెక్కల అరచేతులు read more

1     77    6    28

నా కరమున పుట్టిన కవిత కాదు నాలుగు మాటల మూట. ఇలలో పండించలేని కళని read more

1     41    6    28

ఓ తల్లీ.... నీ ఒడిలో పుట్టిన బిడ్డని నేను.... అమృతం తాగి నీ గుండెకి గాయం చేసిన read more

1     63    6    28