Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Siva Kamal

Romance Tragedy Classics

5  

Siva Kamal

Romance Tragedy Classics

உன்னோடு பேசுவது

உன்னோடு பேசுவது

1 min
640


நீ மெளனமாக இருக்கும்போதும்

உன்னோடு பேசுவது எப்படி?

அப்போது ஒரு மீனோடு பேசுவதுபோல

உன்னோடு பேசவேண்டும்


மீன் தொட்டிக்கு அருகில் வந்ததும்

மீன்கள் எவ்வளவு ஆவலாய்

வாயைத்திறந்து பேசுகின்றன


அப்போது அங்கே 

நீர்க்குமிழிகள் உருவாகின்றன

அவையே மீனின் சொற்கள்


மீனின் குரலை

உற்றுக்கேட்க முடியாதவர்களால்

உனது காதலின் குரலையும்

ஒருபோதும் கேட்கவியலாது


எனக்கு

மீன்கள் பாடுவதுகூட

கேட்கிறது


Rate this content
Log in