இரா.பெரியசாமி R PERIYASAMY
Literary Brigadier
AUTHOR OF THE YEAR 2021 - WINNER

98
Posts
39
Followers
1
Following

வாழ்வின் அன்றாட நிகழ்வுகளையும் நாம் கடந்து செல்லும் பாதையில் கண்ணில் படுகின்ற‌ மக்கள், இடங்கள், சூழல்கள், பொருட்கள், இய‌ற்கை முதலானவற்றை கலைக்கண்ணோட்டத்திலும், மாறுபட்ட கோணத்திலும் பார்த்து கற்பனையால் ஒப்பனை செய்து அன்னைத்தமிழின் அழ‌குச்சொற்களை பொறுக்கியெடுத்து கவிதையாக புணைந்து எல்லோரும்... Read more

Share with friends
Earned badges
See all

No Story contents submitted.

Feed

Library

Write

Notification
Profile