Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

sowndari samarasam

Romance

5.0  

sowndari samarasam

Romance

புரிதலும் புரியாமலும்

புரிதலும் புரியாமலும்

1 min
232


காதலுக்காக எதிர்ப்புகள் இருந்தாலும் காதலில் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கிறது.. புரியும்பொழுது சற்று விலகி நின்றாலும் புரிதலும் மனதிற்கு புரியாமலேயே போய்விடுகிறுகிறது.. அன்பை புரிந்து கொண்டாலும் வலிகளும் வேதனைகளும் சூழ்நிலை கைதியாகி நின்றுவிடுகிறது..


Rate this content
Log in