Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Micheal Ammal

Classics

4.4  

Micheal Ammal

Classics

பெண்ணின் வெற்றி💁

பெண்ணின் வெற்றி💁

1 min
23.4K


 • உயிரணுவின் போட்டியில் வெற்றி பெற்றாய் !
 • கருவின் உருவில் வளர்ந்து வந்தாய் !
 • மகளின் வடிவில் புன்னகை கொணர்ந்தாய் !
 • தோழியின் நட்பில் கவலை மாற்றினாய் !
 • பள்ளியின் நுழைவில் அறிவு கற்றாய் !
 • கல்லூரியின் இறுதியில் அனுபவம் அடைந்தாய் !
 • வேலையின் மதிப்பில் சாதனை படைத்தாய் !
 • மணத்தின் முடிவில் உறவை உனதாக்கினாய் !
 • தாய்மையின் அன்பில் வாழ்வை அளித்தாய் !
 • மனைவியின் அழகில் மங்களம் பகிர்ந்தாய் !
 • வாழ்வின் உருவில் நீயே வாழ்ந்தாய் !
 • விண்ணின் சிகரத்தில் வெற்றி பெற்றாய் !
 • அனைவரின் மனதில் நீயே நின்றாய் !
 • பெண்ணின் உருவில் பெண்ணே வென்றாய் !


Rate this content
Log in