Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ନୟନ ରାଣୀ
ନୟନ ରାଣୀ
★★★★★

© ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପାଲ

Romance

1 Minutes   7.0K    6


Content Ranking

ନିଶାରେ ପୂରିଛି

ନୟନ ତୁମର

ନିଶାରେ ସୂରୁଜ ଦିଶେ ,

ନିଦାଘ କାଳର

ନିଶାମୁଖ ବେଳେ

ନଭସ୍ୱାନ ସମ ଭାସେ ।

ନାୟିକା ପରି

ନୃତ୍ୟ ତୁମର

ନନ୍ଦେ ମନ ଉଡେ ,

ନଭ ଚୁମିଯାଏ

ନନ୍ଦନ ପ୍ରାଣ

ନିର୍ଜ୍ଜର ପାଦେ ପଡେ ।

ନିମ୍ନଗା ଚରିତ୍ର

ନେଇ ସାଥିରେ

ନିସ୍ତାର ସଭିଙ୍କୁ ନିଜେ ,

ନିଶାକର ହୃଦେ

ନ୍ୟାସି ରଖିଛି

ନଳିନୀ କାସାରେ ବିଜେ ।

ନୟନ ରାଣୀ ସୂରୁଜ ନୟନ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..