Liza Senapati

Romance


3  

Liza Senapati

Romance


ତୋ ପାଦେ

ତୋ ପାଦେ

1 min 140 1 min 140

ଛମ୍ ଛମ୍ ତୋର ପାଦେ,

କିଏସେ ଖଜିଂଲା ରଣ୍ ଝୁଣ୍ ,

ପାଉଜି ସବଦ,

ଆନମନା କରେ ଏଇ ,

ହୃଦୟକୁ ମୋର ,

ଟାଣିନିଏ ପାଖକୁ ତାର,

ଚୁମ୍ଭକ ପରି ଓଠରେ ,

ଲିପିଷ୍ଟିକ୍ ର ଝାପସା୍ ଚିହ୍ନ,

ଗୋଲାପି ଚେହେରା ,

ଲାଗେ ଗୋଲାପର କଢ଼।Rate this content
Log in

More oriya poem from Liza Senapati

Similar oriya poem from Romance