Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Panchanan Jena

Tragedy

3  

Panchanan Jena

Tragedy

ଶେଷ ଜବନିକା

ଶେଷ ଜବନିକା

1 min
7 ପତ୍ର ପାଚିବ 

ହଳଦିଆ ଦିଶିବ

ପୁଣି ଶୁଖିବ ଡାଳରେ

ଡେମ୍ଫ ଛାଡି ଝଡି ପଡିବ

ଛିନ୍ନ କରି ଖସି ପଡିବ

ସରିବ ସବୁ ସଂପର୍କର ଗ୍ରନ୍ଥି

ଜୀବନର ପରିସମାପ୍ତି

ବିନା ପ୍ରଶ୍ନରେ 

ବିନା କାରଣରେ

ନିରୀହ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମାନଙ୍କ ପରି 

ଶେଷ ଜବନିକା ପ୍ରାପ୍ତି ।


ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ନିଷ୍ଠୁର

ଛୁଆରୁ ବୁଢା 

କଞ୍ଚାରୁ ପାଚିଲା

କଅଁଳରୁ ପାକଳ

ପୁଣି ଦିନେ ଶେଷ ହେବ ଜୀବନ ସ୍ଵାକ୍ଷର ।


ମୋତେ ଲାଗେ

ବୋଧେ ନୂଆକୁ ଦେବା ଅବସର

ଯୌବନର ସୌଦାଗର ହେଉ ଆଗୁସାର

ବୃଦ୍ଧ ହେଇପାରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରବୀଣ

ମାତ୍ର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ରୁଗ୍ଣ 

ଅନୁଭବରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇପାରେ

ମାତ୍ର ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି କମାଣ ।


ସମସ୍ୟା ତ ଆସିବ

ସମାଧାନ ବି ଦିଶିବ

ମାତ୍ର କୌଶଳ କୁ କାମରେ

ମାତ୍ର ବୃଦ୍ଧିକୁ ସମ୍ଭାବନାରେ

ତରୁଣ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମାଧାନ ।


କଞ୍ଚା ପତର ହିଁ

 ପାଚିଲା ଠାରୁ ପାରିଲା

ଶୁଖିଲା ଠାରୁ ମାରିଲା

ଝଡିବା ଓ କଅଁଳବା

ଝରିବା ଓ ଗଢିବା

ବୋଧେ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ 

ମାନିଲେ ସନ୍ତୁଳନ

ନ ମାନିଲେ ଝାମେଲା ।


Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Tragedy